Kun on aika luopua

Burmat elävät 14 – 20 vuotiaiksi, joskus ylikin. Rakkaasta lemmikistä luopuminen on aina suuri suru ja tunteet tulevat pintaan. Menetyksen hetkellä olisi hyvä muistaa ilmoittaa kissan kuolemasta Suomen Kissaliitolle. Ilmoituksen voi tehdä helposti Omakissan kautta. Lomakkeella pyydetään ilmoittamaan kissan kuolinpäivä ja kuolinsyy. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostilla rotukirjaaja@kissaliitto.fi Kuolinsyyt ovat tärkeää tietoa myös rodun kasvatuksen…

Luonnekyselyn vastaukset

Ensimmäiseen burmien luonnekyselyn saatiin vastauksia 222 kissasta, joista naaraita oli 112 ja uroksia 110. Kissoista kastroituja / steriloituja oli 181, näyttelyssä käyviä oli 137 ja siitokseen käytettyjä 83. Kissojen ikäjakauma on esitetty kuvassa 1. Kysely jakautui kolmeen kokonaisuuteen: käyttäytyminen kotona, käyttäytyminen näyttelyissä ja käyttäytyminen jalostuskäytössä. Lisäksi kysely sisälsi osion liittyen häiriökäyttäytymiseen ja mahdollisiin käyttäytymisessä havaittuihin…

Brakykefaalinen hengitysteiden oireyhtymä

Lyhytkalloisilla (brakykefaalisilla) kissaroduilla kallon luiden pituus on lyhentynyt siten, että kasvot ja nenä näyttävät “sisääntyönnetyltä”. Kasvojen ja nenän lyhentyneistä luista johtuen, kasvojen alueen pehmytkudosten anatomia ja suhteet ovat muuttuneet. Jotkut näistä muutoksista voivat aiheuttaa fyysisiä ongelmia erityisesti kissan hengityksessä.