Munuaisten vajaatoiminta

Kissan krooninen munuaisten vajaatoiminta on etenevä ja palautumaton sairaus, joka johtaa lopulta täydelliseen munuaisten toimintakyvyn menetykseen. Se on yleisin sairastumiseen ja kuolemaan johtava syy vanhemmilla kissoilla. Oikealla hoidolla sairauden etenemistä voidaan kuitenkin hidastaa ja kissan elinikää pidentää.

Munuaisten tärkein tehtävä on suodattaa verta ja poistaa siinä olevia kuona-aineita. Lisäksi ne säätelevät elimistön neste-, elektrolyytti- ja happo-emästasapainoa sekä hormonien tuotantoa. Kroonisen munuaisten vaajaatoiminnan taustalla on munuaisten vaurioituminen, mikä johtaa siihen munuaiset eivät enää pysty suoriutumaan normaaleista tehtävistään. Vaurion aiheuttajaa ei yleensä pystytä selvittämään, mutta todennäköisesti kyseessä on normaali ikääntymiseen liittyvä elimistön rappeutuminen.

Krooninen munuaisten vajaatoiminta on etenevä sairaus, jonka etenemisnopeus on hyvin yksilöllinen. Vajaatoiminnan oireet tulevat yleensä esille vasta kun n. 75 % munuaisista on jo tuhoutunut. Sairauden ensioireita ovat lisääntynyt juominen ja virtsaaminen. Muita varhaisia oireita ovat laihtuminen, heikentynyt ruokahalu ja oksentelu. Sairauden edetessä virtsa-aineet kerääntyvät elimistöön ja aiheuttavat virtsamyrkytyksen (uremia), jonka oireita ovat syömättömyys, oksentelu, suun haavaumat, “virtsan” haju hengityksessä, heikotus ja väsymys. Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan oireet ovat tyypillisiä myös monelle muullekin sairaudelle, joten diagnoosi vahvistetaan perusteellisessa eläinlääkärin tutkimuksessa.

Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan toteamiseksi eläinlääkäri ottaa kissasta veri- ja virtsanäytteet. Vajaatoimintaa sairastavalla kissalla todetaan kohonneet veren urea ja kreatiniinipitoisuudet, lisäksi kissan virtsa on laimeaa. Lisätutkimuksina voidaan tehdä ultraääni/röntgentutkimus tai kudosnäytteen otto.

Kroonista munuaisten vajaatoimintaa ei voida parantaa, mutta oikealla hoidolla sairauden etenemistä voidaan hidastaa merkittävästi.  Tavallisesti kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoidossa siirrytään noudattamaan erikoisruokavaliota, jossa fosfori- ja suolapitoisuutta on rajoitettu. Tiheä virtsaaminen on tarpeen kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavalle kissalle, joten kissalla on aina oltava riittävästi puhdasta juomavettä tarjolla. Eläinlääkäri voi suositella ruokavalion lisäksi myös muita hoitoja, kuten lääkkeitä ja ravintolisiä.

Muistilista munuaisvikaisen kissan omistajalle

Kroonista munuaistan vajaatoimintaa esiintyy jopa joka kolmannella yli 12-vuotiaalla kissalla, joten on suositeltavaa että 10 vuotta täyttäneet kissat käyvät vuosittain terveystarkastuksessa, jossa selvitään mm. munuaisten tilaa. Jos tukitoimiin osataan ryhtyä munuaisten vajaatoiminnan alkuvaiheessa, voidaan kissalle saada useita ylimääräisiä oireettomia elinvuosia.

Lähteet