Kasvatuksen tavoiteohjelma

Kasvatuksen tavoiteohjelma (KTO) on rotuyhdistyksen laatima ja Suomen Kissaliiton hyväksymä tietopaketti rodun tämänhetkisestä tilanteesta. Kasvatuksen tavoiteohjelmasta löytyy tietoa rodun ominaisuuksista, luonneesta, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Siihen on myös kirjattu, mihin asioihin tulee rodun jalostuksessa kiinnittää erityishuomiota. Tavoiteohjelmassa voidaan antaa myös suosituksia jalostuskissojen ominaisuuksiin ja terveyteen liittyen.

Eri rotujen kasvatuksen tavoiteohjelmiin voi tutustua Suomen Kissaliiton kotisivuilla