Terveystoimikunta

Burmakissan Ystävät ry:n vuosikokouksen nimeämä terveystoimikunnan vetäjä on Tiina Räsänen. Muita jäseniä ovat Pirjo Syväsalo, Sanna Hietala ja Johanna Lähdekorpi.

Terveystoimikunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää burmien kasvatuksen tavoiteohjelmaa (KTO). Kasvatuksen tavoiteohjelma on kuvaus rodun historiasta, ominaisuuksista, terveydestä ja jalostuksesta Suomessa (Suomen Kissaliitossa) sekä tavoitteista tulevalle toiminnalle. Sen tavoitteena on luoda käsitys rodun kokonaistilanteesta, mahdollisuuksista, riskeistä ja niihin varautumisesta sekä määrittää suositukset jalostukissoille esimerkiksi terveystarkastusten ja jälkeläismäärien suhteen.

Suomen Kissaliitto suosittaa päivittämään kasvatuksen tavoiteohjelman kolmen vuoden välein. Burmille on hyväkstty kasvatuksetn tavoiteohjelmat 2016 ja 2021. Seuraava KTO päivitys on suunniteltu tehtäväksi 2024.

Tehtävänsä toteuttamiseksi terveystoimikunta kerää burmia koskevia tilastotietoja sekä kartoittaa terveystilannetta tarpeelliseksi katsottujen kyselyiden avulla. Tällä sivustolla julkaistaan myös terveystoimikunnan kirjoittamia artikkeleita sekä kerätään burmien terveystietoja.

Lisätietoja terveystoimikunnan toiminnasta saa Tiina Räsäseltä, tiina.rasanen@cattish.eu.