Terveystoimikunta

Burmakissan Ystävät ry:n hallituksen nimeämään burmien terveystoimikuntaan kuuluvat Arja Ilomäki-Vuorio, Tiina Räsänen, Minna Haataja, Sanna Hietala ja Tuuli Larva.

Terveystoimikunnan tavoitteena on tuottaa burmille kasvatuksen tavoiteohjelma (KTO). Rotukohtainen kasvatuksen tavoiteohjelma antaa runsaasti tietoa rodun terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotuyhdistyksessä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskissoille tehtävistä terveystarkastuksista. Myös rodun harrastajat ja burman hankintaa suunnittelevat saavat ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa.

Yksi tärkeimmistä rodun terveyttä edistävistä kasvatustavoitteista on huolehtia rodun geneettisestä monimuotoisuudesta. Tavoitteeseen päästään pitämällä yksittäisten yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa: kissan elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää viittä prosenttia siitä yksilömäärästä, joka rotuun keskimäärin rekisteröidään yhden sukupolven aikana. Kasvatuksen tavoiteohjelmaan liittyy keskeisenä osana myös perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma. Ohjelman avulla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan eivätkä ne pääse yleistymään rodussa.

Tavoitteeseen pääsemiseksi terveystoimikunta kerää burmia koskevia tilastotietoja sekä kartoittaa terveystilannetta tarpeelliseksi katsottujen terveyskyselyiden avulla.

Tällä sivustolla julkaistaan terveystoimikunnan kirjoittamia burmiin liittyvä artikkeleita sekä kerätään burmien terveystietoja.

Lisätietoja terveystoimikunnan toiminnasta saa Arja Ilomäki-Vuoriolta, arja.ilomaki-vuorio@burmat.info.