Terveyskysely 2016 yleinen osa

Burmakissan ystävät ry:n terveystoimikunnan tekemään terveyskyselyyn tuli vastauksia 142:sta burmasta. Suuri kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille! Kyselyn tarkoituksena oli selvittää burmien sydänsairauksien tilannetta verrattuna kissapopulaatioihin yleisesti, sekä kartoittaa lattarinnan ja midline defectin esiintyvyyttä pentueissa. Kyselyn avulla selvitettiin myös burmien perinnöllisten sairauksien GM2:n ja hypokalemian kantajuutta. Tässä Burmapostin numerossa esitetään kyselystä yhteenveto, ja seuraavassa numerossa on lisää aiheesta yksityiskohtaisemmin pohdiskeltuna.

Yleisesti voidaan todeta, että burmilla esiintyy tämän kyselyn perusteella suunnilleen normaali määrä sydänsairauksia (1,5 %:lla). Sydämen ultraäänitutkimus oli tehty 11 %:lle kissoista. Kyselyyn osallistuneiden sairaiden kissojen diagnoosina oli ollut hypertrofinen kardiomyopatia ja resktriktiivinen kardiomyopatia. Synnynnäisiä sydänsairauksia ei oltu diagnosoitu lainkaan.

Kyselyyn osallistuneista kahdella (1,4%) oli todettu lattarinta pentuna. Siitokseen käytetystä 83:sta kissasta 11:llä (13%) oli syntynyt lattarintainen pentue. Luku kuulostaa jokseenkin suurelta, sillä erään tutkimuksen mukaan lattarintaa olisi noin 3%:lla burmia. Tilastollista harhaa voi aiheuttaa se, että kysymykseen ”Onko kissasi jälkeläisillä esiintynyt lattarintaa?” on voinut vastata myöntävästi sekä kollin että naaraan omistaja. Lisäselvitykset lattarinnan esiintyvyydestä ovat kuitenkin tämän kyselyn perusteella tarpeen.

Toinen huolenaihe nousi midline defectin suhteen – kyselyn mukaan 19%llä (16 kpl) kasvatuskissoista on ollut pentueissa midline defectiä ja 18%ssa synnytyksistä midlinea on esiintynyt useammassa kuin yhdessä pentueessa. Epämuodostuman esiintyminen on burmien kasvatushistoriaa ajatellen jokseenkin tuore asia, joka on levinnyt kasvatuskissoissamme erittäin tehokkaasti. Kehotan kasvattajia edelleen lähettämään epämuodostuneista pennuista korvapalat Hannes Lohen tutkimusryhmälle, jotta saisimme mahdollisimman pian geenitestin ja pystyisimme sitä kautta suunnittelemaan kasvatustyötä paremmin!

Alla oleviin taulukoihin on koottu yhteenveto kyselyn yleiseen osaan liittyen. Siitoskissoille suunnattu osa kyselystä esitellään seuraavassa numerossa.

1. Onko kissallesi on tehty geenitesti tai tulos on johdettavissa sukutaulusta? Vastauksia
BHK 9 (6,3 %)
BHK, Kissalle ei ole tehty geenitestejä 1 (0,7 %)
GM2 41 (28,9 %)
GM2, BHK 38 (26,8 %)
GM2, BHK, HD 9 (6,3 %)
Kissalle ei ole tehty geenitestejä 44 (31 %)
Kaikki yhteensä 142 (100 %)

 

Geenitestin tulos Terve Kantaja Sairas Yhteensä
GM2 87 (98,8 %) 1 (1,1 %) 88
BHK 50 (87,7 %) 4 (7 %) 3 (5,3 %) 57
HD 9 (100 %) 9
Kaikki yhteensä 146 5 3 154

 

Ei Kyllä Yhteensä
2. Onko kissallasi todettu pentuna lattarinta? 140 (98,6 %) 2 (1,4 %) 142
3. Onko kissallasi diagnosoitu sydämen sivuääni? 139 (97,9 %) 3 (2,1 %) 142
4. Onko kissallesi tehty sydämen ultraäänitutkimus? 127 (89,4 %) 15 (10,5 %) 142
5. Onko kissallasi diagnosoitu ultraäänitutkimuksella joku synnynnäinen sydämen kehityshäiriö 15 (100 %) 15
6. Onko kissallasi diagnosoitu ultraäänitutkimuksella joku sydänsairaus? 13 (86,6 %) 2 (13,3 %) 15
HCM RCM  
6 a. Mikä sydänsairaus kissallesi on diagnosoitu? 1 (50 %) 1 (50 %) 2