Brakykefaalinen hengitysteiden oireyhtymä

Lyhytkalloisilla (brakykefaalisilla) kissaroduilla kallon luiden pituus on lyhentynyt siten, että kasvot ja nenä näyttävät “sisääntyönnetyltä”. Kasvojen ja nenän lyhentyneistä luista johtuen, kasvojen alueen pehmytkudosten anatomia ja suhteet ovat muuttuneet. Jotkut näistä muutoksista voivat aiheuttaa fyysisiä ongelmia erityisesti kissan hengityksessä.

Mikä on brakykefaalinen hengitysteiden oireyhtymä?

Brakykefaalinen hengitysteiden oireyhtymällä (brachycephalic airway syndrome) tarkoitetaan tiettyjä ylempien hengitysteiden epämuodostumia, jotka vaikuttavat lyhytkuonoisten kissojen ja koirien hyvinvointiin. Oireyhtymä tunnetaan myös nimillä brakykefaalinen hengityselinten oireyhtymä (brachycephalic respiratory syndrome), brakykefaalinen oireyhtymä (brachycephalic syndrome) tai synnynnäinen obstruktiivinen ylähengitysteiden sairaus (congenital obstructive upper airway disease). Oireyhtymässä esiintyviä ylempien hengitysteiden epämuodostumia voivat olla ahtautuneet sieraimet, pitkänomainen pehmeä kitalaki, hypoplastinen henkitorvi ja nurinpäin kääntyneet kurkunpään poimut. Brakykefaalista oireyhtymää sairastavalla yksilöllä voi olla yksi tai useampi näistä epämuodostumista. Yleisimmin lyhytkuonoisilla kissoilla tavataan ahtautuneita sieraimia ja pitkänomaista pehmeää kitalakea.

Mitä oireita brakykefaalista hengitysteiden oireyhtymässä on?

Kaikki edellämainitut hengityselinten epämuodostumat estävät ilman vapaan virtaamisen hengitysteissä ja lisäävät siten sisäänhengityksen (inhalaatio) tarvetta. Oireyhtymästä kärsivien eläinten on helpompi hengittää suun kuin nenän kautta, joten yleisin oireyhtymään liittyvä oire on suun kautta hengittäminen.

Lievimmissä tapauksissa kissat pitävät pientä ääntä hengityksessä tai ne voivat kuorsata nukkuessaan. Vakavammin oireilevien kissojen hengitysäänet ovat voimakkaammat. Hengitysvaikeuksia ilmenee herkästi fyysisten ponnistuksen yhteydessä ja kissa voikin lyyhistyä tai pyörtyä kesken leikin tai liikunnan. Oireilevilla kissoilla voi esiintyä myös yskimistä, nielemisvaikeuksia, kutinaa tai oksentelua. Oireet pahenevat yleensä kuumalla tai kostealla ilmalla.

Ajan myötä vakavammin oireileville kissoille kehittyy myös toissijaisia ongelmia, kuten ylempien hengityselinten tulehduksia. Pitkällä aikavälillä hengitysvaikeudet voivat lisätä myös sydämen rasitusta.

Oireyhtymän diagnosointi ja hoito?

Oireyhtymä diagnosoidaan kissan rodun, kasvojen muodon, kliinisten oireiden ja fyysisen tutkimuksen perusteella. Pitkänomaisen pehmeän kitalaen, hypoplastinen henkitorven tai muiden suun sisäisten anatoimisten muutosten diagnosointi edellyttää eläinlääkärin tekemään perusteellista tutkimusta.

Lievästi oireilevien eläinten tilaa voidaan helpottaa konrolloimalla liikuntaa (ei leikitetä rajusti) sekä välttämällä kuumia tai kosteita olosuhteita ja stressiä. Jos lemmikki on ylipainoinen, on laihduttaminen tärkeä osa hoitoa, sillä ylipaino pahentaa oireyhtymän oireita.

Kortisoni, tulehduskipulääkkeet ja happihoito voivat olla hyödyllisiä henkitysteiden tulehdusten tai lyhytaikaisten hengitysvaikeuksien helpottamisessa. Lääketieteelliset hoidot eivät kuitenkaan korjaa sairauden taustalla olevia anatomisia epämuodostumia.

Leikkaushoito on mahdollinen, jos anatomiset epämuodostumat häiritsevät hengitystä. Ahtautuneita sieraimia voidaan leventää, jolloin ilman virtaus sierainten kautta paranee. Pitkäomainen pehmeä kitalaki voidaan kirurgisesti lyhentää normaaliin pituuteen ja nurinpäin kääntyneet kurkunpään poimut voidaan poistaa, jolloin vältytään kurkunpään tukkeutumiselta.

Mikä on potilaan ennuste?

Potilaan ennuste riippuu siitä kuinka monta anatomista epämuodostumaa sillä on ja kuinka vanha potilas on diagnoosin ja hoitojen hetkellä. Mitä aikaisemmin oireyhtymään liittyvät epämuodostumat korjataan sitä parempi on ennuste, sillä tilanne huononee ajan myötä. Jos kissalla on myös allergioista johtuvia hengitystie ongelmia, on ennuste huonompi. Yleisesti ottaen oireyhtymästä kärsivien lemmikkien elämänlaatua voidaan kuitenkin merkittävästi parantaa asianmukaisella hoidolla.

Kasvatuskäyttö?

Oireyhtymä liittyy suoraan lyhytkalloisten kissojen rakenteeseen ja rotumääritelmiin. Kissoja, joilla on vaikeita hengitysvaikeuksia tai jotka tarvitsevat leikkausta hengitysteiden tukkeutumisen korjaamiseksi, ei pitäisi käyttää kasvatukseen.

Lähteet